RL Game – Παιχνίδι!


RL Game
Παιχνίδι!

Χρήσιμες σημειώσεις…

Η τεχνητή νοημοσύνη του παιχνιδιού βελτιώνεται δραστικά αν:

  • Αυξήσετε το βάθος (“depth”) του αλγορίθμου Minimax. Ικανοποιητικά αποτελέσματα εμφανίζονται για βάθος μεγαλύτερο ή ίσο του 6.
  • Αφήσετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία “Reinforcement Learning”. Έτσι το παιχνίδι θα λαμβάνει υπόψη του γνώση που απέκτησε από προηγούμενες παρτίδες.

Αν κάνετε τα παραπάνω θα αυξηθεί ο χρόνος απόκρισης του παιχνιδιού γιατί θα πρέπει να αναλυθούν περισσότερα σενάρια.

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν έχει την απαιτούμενη επεξεργαστική ισχύ, μπορείτε να μειώσετε τις καθυστερήσεις χωρίς να επηρεάσετε την ποιότητα της τεχνητής νοημοσύνης, αν:

  • Μειώσετε το μέγεθος της σκακιέρας.
  • Μειώσετε το αρχικό πλήθος πιονιών.


< Προηγούμενο: Τεχνητή νοημοσύνη
RL Game – Παιχνίδι!