ΓλωσσοΜάθεια – Λήψη


ΓλωσσοΜάθεια
Λήψη

Λήψη (νεότερης) έκδοσης διερμηνευτή – [ 9.2.2 ]

με αυτόματη μετατροπή του κώδικα σε διάγραμμα ροής!

Το συμπιεσμένο πακέτο (zip) που θα κατεβάσετε περιέχει ένα εκτελέσιμο αρχείο (GlossoMatheia) και ένα αρχείο βιβλιοθήκης (GdiPlus) το οποίο μπορείτε είτε να το έχετε στον ίδιο φάκελο με τη ΓλωσσοΜάθεια, είτε να το τοποθετήσετε στο φάκελο System32 των Windows.
Δεν χρειάζεται εγκατάσταση και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα ακόμα και από χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα.
Η έκδοση αυτή δεν υποστηρίζει το εμπλουτισμένο συντακτικό.

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εκτέλεση, δοκιμάστε:
Δεξί κλικ στη ΓλωσσοΜάθεια > Εκτέλεση ως διαχειριστής


Αν δεν εμφανίζονται σωστά τα ελληνικά:
Ρυθμίσεις > Ώρα και γλώσσα > Γλώσσα > Ρυθμίσεις διαχείρισης γλώσσας
Εκεί στο “Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode” ορίστε τα ελληνικά.


Λήψη (παλιότερης) έκδοσης μεταγλωττιστή – [ 8.6 ]

Το αρχείο που θα κατεβάσετε θα αναλάβει να εγκαταστήσει τη ΓλωσσοΜάθεια στο σύστημά σας, ώστε να είστε άμεσα έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε.

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εκτέλεση, δοκιμάστε:
Δεξί κλικ στη ΓλωσσοΜάθεια > Εκτέλεση ως διαχειριστής


Αν δεν εμφανίζονται σωστά τα ελληνικά:
Ρυθμίσεις > Ώρα και γλώσσα > Γλώσσα > Ρυθμίσεις διαχείρισης γλώσσας
Εκεί στο “Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode” ορίστε τα ελληνικά.

< Προηγούμενο: Παραδείγματα
ΓλωσσοΜάθεια – Λήψη
Επόμενο: Ασκησιολόγιο >