ΓλωσσοΜάθεια – Ασκησιολόγιο


ΓλωσσοΜάθεια
Ασκησιολόγιο

Το Ασκησιολόγιο είναι μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν σε ένα χώρο όσες περισσότερες ασκήσεις είναι δυνατό, για όλες τις εντολές και τις τεχνικές αυτής της ελληνικής γλώσσας προγραμματισμού.

Η ανάπτυξη του Ασκησιολογίου εξαρτάται από το βαθμό της δικής σας συμμετοχής. Καθένας μπορεί να γίνει ελεύθερα μέλος και να συνεισφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του.

Τα δημοσιευμένα προβλήματα μπορούν να είναι λυμένα ή άλυτα. Κάθε προτεινόμενη υλοποίηση θα πρέπει να είναι εκτελέσιμη στο περιβάλλον της ΓλωσσοΜάθειας. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να (αντί)προτείνει λύση που θεωρεί ότι είναι εκπαιδευτικά αρτιότερη, με στόχο τη δημιουργία γόνιμου προβληματισμού.

Οι λύσεις δε χρειάζεται να είναι οι αλγοριθμικά βέλτιστες. Μάλιστα τις περισσότερες φορές ενδείκνυται η ανάπτυξη μεγαλύτερων, αλλά πιο κατανοητών προγραμμάτων, αφού το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι κυρίως μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου.

Ακολουθώντας τις παραπάνω γραμμές το Ασκησιολόγιο μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για διαγωνίσματα, επαναλήψεις, αλλά και για την καθημερινή διδασκαλία.

Μερικές απαραίτητες λεπτομέρειες…

  • Οι εκφωνήσεις των προβλημάτων είναι ενσωματωμένες στην αρχή του ψευδοκώδικα με τη μορφή σχολίων, ώστε να είναι διαθέσιμες αν τα προγράμματα εκτυπωθούν μέσα από το περιβάλλον της ΓλωσσοΜάθειας.
  • Ολόκληρος ο κώδικας πρέπει να εσωκλείεται στα tags [glossa] και [/glossa] ώστε να διατηρείται η -απαραίτητη- μορφοποίηση των εσοχών και να χρωματίζονται αυτόματα οι δεσμευμένες λέξεις.
  • Σε περίπτωση που κατά την Αντιγραφή/Επικόλληση από τη ΓλωσσοΜάθεια προς το Ασκησιολόγιο δεν εμφανίζονται με σωστό τρόπο τα ελληνικά, χρησιμοποιείστε τη δυνατότητα “Εξαγωγή με μορφή HTML” και αντιγράψτε στο Ασκησιολόγιο το πρόγραμμα που φαίνεται στην “Προεπισκόπηση ιστοσελίδας”.


< Προηγούμενο: Λήψη
ΓλωσσοΜάθεια – Ασκησιολόγιο