ΙΕΚ


Δ.ΙΕΚ

Συνοπτική παρουσίαση ορισμένων από τις ψηφιακές υποδομές που αναπτύχθηκαν στο Δημόσιο ΙΕΚ Κατερίνης κατά την περίοδο 2018-2021.


  • Μοντέρνος ιστότοπος, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για δυναμική δημοσίευση περιεχομένου.
  • Φιλοξενία σε εξωτερικό ταχύτατο διακομιστή.
  • Κατοχύρωση της διαδικτυακής διεύθυνσης iek-katerinis.gr.

  • Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open eClass. Κάθε εξάμηνο δημιουργούνται κεντρικά:

– Ειδικότητες
– Μαθήματα
– Λογαριασμοί Καταρτιζόμενων
– Λογαριασμοί Εκπαιδευτών


(1) Σύστημα online υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία. Η ηλεκτρονική φόρμα αναπροσαρμόζεται δυναμικά, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα για διαφορετικά είδη αιτήσεων από εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους.

(2) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών για το διοικητικό προσωπικό του Δ.ΙΕΚ. Κάθε υπάλληλος έχει προσωπικά στοιχεία σύνδεσης, με πρόσβαση αποκλειστικά στις δικές του άδειες.

(3) Online οδηγός ο οποίος μέσω ερωτήσεων σχετικών με το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτών, τους ενημερώνει για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν.


(4) Πλατφόρμα ενδοϋπηρεσιακής επικοινωνίας, με δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων και αποστολής μηνυμάτων ακόμα και σε υπολογιστές που είναι απενεργοποιημένοι (ετεροχρονισμένη παραλαβή).

(5) Σύστημα Ηλεκτρονικού Απουσιολογίου. Χρησιμοποιήθηκε για την online καταχώρηση απουσιών κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης.

(6) Σύστημα Ηλεκτρονικού Βαθμολογίου. Χρησιμοποιήθηκε για την online καταχώρηση βαθμολογιών κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης.


  • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αγγελιών για Πρακτικές Ασκήσεις. Μέσω αυτού εργοδότες από όλη την Ελλάδα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να καλύψουν την υποχρέωση που έχουν οι σπουδαστές για εξάμηνη Πρακτική άσκηση επάνω στο αντικείμενό τους.

  • Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση του εξαμηνιαίου προγράμματος. Το σύστημα αντλεί όλες τις πληροφορίες από το αρχείο του προγράμματος και δημιουργεί αυτόματα τις ακόλουθες διαδικτυακές σελίδες:

– Ευρετήριο Προγραμμάτων
– Πρόγραμμα ημέρας
– Πρόγραμμα για κάθε εκπαιδευτή (προσβάσιμο μόνο από τον ίδιο)
– Πρόγραμμα για κάθε τμήμα (προσβάσιμο μόνο από τους σπουδαστές του)

Το σύστημα ενσωματώνει ελέγχους εύρεσης σφαλμάτων στο πρόγραμμα (επικαλύψεις, κενά, κλπ), ενώ σε κάθε τροποποίηση του προγράμματος στέλνει ειδοποίηση μέσω e-mail σε όλους τους εμπλεκόμενους.