ΓλωσσοΜάθεια (Μεταγλωττιστής)


ΓλωσσοΜάθεια (Μεταγλωττιστής)
Γενικά

Η χρήση αυτής της παλιότερης έκδοσης μεταγλωττιστή ενδείκνυται πλέον μόνο στις περιπτώσεις όπου:

  • Η ταχύτητα εκτέλεσης είναι ζωτικής σημασίας, αφού ο μεταγλωττιστής παράγει αρχεία *.exe που εκτελούνται εξαιρετικά γρήγορα από το ίδιο το λειτουργικό σύστημα και όχι από το περιβάλλον της ΓλωσσοΜάθειας.
  • Γίνεται χρήση του εμπλουτισμένου συντακτικού, δηλαδή διαχείριση αρχείων, οθόνης, κ.λπ.
  • Δεν ενδιαφέρει η παρακολούθηση των τιμών των μεταβλητών.

Σπύρος Νικολαΐδης
Καθ. Πληροφορικής

ΓλωσσοΜάθεια (Μεταγλωττιστής) – Γενικά
Επόμενο: Συντακτικό >