Μετρονόμος – Λήψη


Μετρονόμος
Λήψη

Η εφαρμογή Μετρονόμος διατίθεται δωρεάν

Για βέλτιστα αποτελέσματα προτείνονται τα ακόλουθα:

  1. Να υπάρχει ένα λογαριασμός Διαχειριστή για χρήση από τον γονέα, στον οποίο να μην εφαρμόζονται περιοριστικοί κανόνες του Μετρονόμου.
  2. Κάθε παιδί να έχει τον δικό του τυπικό (όχι διαχειριστικό) λογαριασμό.
  3. Να ορίσετε άμεσα έναν κωδικό Διαχειριστή για τον Μετρονόμο και να τον αποθηκεύσετε σε ασφαλές μέρος. Εάν δεν ορίσετε κωδικό, η επιτρεπόμενη χρήση θα μπορεί να επεκτείνεται απεριόριστα από οποιονδήποτε, μέσω του μηχανισμού κουπονιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πρέπει να υπάρχει ένας πρόσθετος λογαριασμός διαχειριστή για τον γονέα, χωρίς περιορισμούς από τον Μετρονόμο. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να κλειδωθείτε έξω από τον υπολογιστή σας, στην περίπτωση που διαγράψετε όλες τις επιτρεπόμενες ώρες!


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς χρηστών:
Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη ή διαχειριστή στα Windows 10

< Προηγούμενο: Διαχείριση κουπονιών
Μετρονόμος – Λήψη