Αξιολογητής – Επίδειξη


Αξιολογητής
Επίδειξη

Η αξιολόγηση επίδειξης περιέχει τα 5 είδη θεμάτων που υποστηρίζει ο Αξιολογητής. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε ελεύθερα…


< Προηγούμενο: Τεχνικές βαθμολόγησης
Αξιολογητής – Επίδειξη
Επόμενο: Λήψη >