Μετρονόμος – Διαχείριση κουπονιών


Μετρονόμος
Διαχείριση κουπονιών

Τα κουπόνια του Μετρονόμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιβράβευση, αλλά και για αποθάρρυνση της λανθασμένης συμπεριφοράς.

Η διαχείριση κουπονιών είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε υπολογιστή, ταμπλέτα, ή κινητό τηλέφωνο, αρκεί να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο τοπικό δίκτυο με τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο Μετρονόμος, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα (WiFi).
Για να τη χρησιμοποιήσετε αρκεί στο φυλλομετρητή (web browser) της συσκευής σας να δώσετε τη διεύθυνση που αναγράφεται στο επάνω μέρος του παραθύρου “Πληροφορίες” του Μετρονόμου:

Δηλαδή, σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα, θα έπρεπε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 192.168.1.3:1234

Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι:

  • Αύξηση Χρόνου: Προσθήκη χρόνου σε επιλεγμένο χρήστη για επιλεγμένη ημερομηνία.
  • Μείωση χρόνου: Αφαίρεση χρόνου από επιλεγμένο χρήστη για επιλεγμένη ημερομηνία.
  • Απελευθέρωση χρόνου: Πλήρης απελευθέρωση χρήσης για επιλεγμένο χρήστη σε επιλεγμένη ημερομηνία.
  • Μηδενισμός χρόνου: Πλήρης αποκλεισμός χρήσης για επιλεγμένο χρήστη σε επιλεγμένη ημερομηνία.
  • Απαλοιφή αλλαγών: Διαγραφή όλων των κουπονιών επιλεγμένου χρήστη για επιλεγμένη ημερομηνία.
  • Πληροφορίες χρήσης: Αναφορά με το χρόνο που απομένει και την ημερήσια χρήση για κάθε έναν από τους χρήστες του υπολογιστή.

Στιγμιότυπα:

< Προηγούμενο: Γενικά
Μετρονόμος – Διαχείριση κουπονιών
Επόμενο: Λήψη >