Αξιολογητής – Τεχνικές Βαθμολόγησης


Αξιολογητής
Τεχνικές βαθμολόγησης

(Σημ.: Οι παρακάτω εικόνες είναι στιγμιότυπα του “Αξιολογητή” και όχι της παραγόμενης on-line αξιολόγησης. Δηλαδή είναι μέρος της διεπαφής την οποία χρησιμοποιεί ο δημιουργός της εξέτασης και όχι του “ηλεκτρονικού γραπτού” που βλέπει ο εξεταζόμενος)

ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Στα θέματα “Απλής Επιλογής” υπάρχει μια εκφώνηση και ένας αριθμός από απαντήσεις.
Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει μόνο μία από αυτές (δεν του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει περισσότερες).

Παράδειγμα απλής χρήσης:

Σε αυτό το θέμα ο εξεταζόμενος θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε 3 δυνατές επιλογές. Αν επιλέξει το σωστό (“Ψάρι”) θα πάρει 5 μονάδες, αν όχι δεν θα πάρει καθόλου μονάδες.
Αυτή η μέθοδος είναι αρκετή αν κάποιος θέλει να δημιουργήσει θέματα με απλό τρόπο βαθμολόγησης.
Είναι δυνατόν όμως να δημιουργηθούν και θέματα με πιο περίπλοκη λογική.

Παράδειγμα σύνθετης χρήσης:

Εδώ -χάριν του παραδείγματος- θεωρούμε ότι η επιλογή “Θηλαστικό” είναι πιο συναφής με τη σωστή επιλογή “Ψάρι”, γι αυτό αν ο εξεταζόμενος την επιλέξει, ναι μεν δεν θα πάρει το σύνολο των 5 μονάδων του θέματος, αλλά θα πάρει 1 μονάδα επειδή πλησίασε τη σωστή απάντηση.
Αντίθετα, η επιλογή “Έντομο” είναι τόσο μακριά από τη σωστή απάντηση ώστε αν επιλεχθεί, όχι μόνο δεν θα κερδηθούν μονάδες από αυτό το θέμα, αλλά και οι μονάδες που έχουν συγκεντρωθεί από τα άλλα θέματα θα μειωθούν κατά 2*.

*(Μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί για αυτό το θέμα η ρύθμιση “Αρνητική συνολική βαθμολογία”, διαφορετικά η βαθμολογία του θέματος θα είναι μηδενική.)


ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στα θέματα “Πολλαπλών Επιλογών” υπάρχει μια εκφώνηση και ένας αριθμός από απαντήσεις. Ο εξεταζόμενος πρέπει να διαλέξει κάποιες από αυτές.

Παράδειγμα απλής χρήσης:

Με αυτή τη μέθοδο οι συνολικές μονάδες του θέματος είναι 4 x 3 = 12. Κάθε επιλογή που απαντιέται όπως πρέπει προσθέτει 3 μονάδες, ενώ κάθε επιλογή που δεν απαντιέται όπως πρέπει αφαιρεί 3 μονάδες.
Αν για αυτό το θέμα είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση “Αρνητική συνολική βαθμολογία”, οι μονάδες που θα μπορεί να πάρει ο εξεταζόμενος για αυτό το θέμα θα κυμαίνονται από 0 (αυτά που πέτυχε είναι λιγότερα ή ίσα με αυτά που δεν πέτυχε) μέχρι 12 (τα πέτυχε όλα).
Αν όμως για αυτό το θέμα είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση “Αρνητική συνολική βαθμολογία”, οι μονάδες που θα μπορεί να πάρει ο εξεταζόμενος για αυτό το θέμα θα κυμαίνονται από -12 (δεν πέτυχε κανένα) μέχρι 12 (τα πέτυχε όλα).

Παράδειγμα αδόκιμης χρήσης:

Η μη-χρήση αρνητικής βαθμολόγησης στα θέματα “Πολλαπλών Επιλογών” έχει ως (αθέμιτο) αποτέλεσμα ο εξεταζόμενος να παίρνει κάποιες μονάδες ακόμα κι αν “στα τυφλά” διαλέγει όλες τις επιλογές (με την προϋπόθεση ότι έχει ορισθεί τουλάχιστο μία ορθή επιλογή).
Ανάλογο αθέμιτο αποτέλεσμα έχουμε και αν ο εξεταζόμενος αγνοήσει τελείως αυτό το θέμα, αφού έτσι θα πάρει τις μονάδες για όλες τις επιλογές τις οποίες δεν θα έπρεπε να διαλέξει (με την προϋπόθεση ότι έχει ορισθεί τουλάχιστο μία εσφαλμένη επιλογή).
Στο παραπάνω σχήμα αν επιλεχθούν “στα τυφλά” όλα, θα κερδηθούν 9 από τις 12 μονάδες (για τα “Ψάρι”, “Κόκκινο”, “Νόστιμο”), ενώ αν αγνοηθεί τελείως το θέμα θα κερδηθούν 3 από τις 12 μονάδες (για το “Έντομο”).
Μια πιο επιεικής (βαθμολογικά) πρακτική είναι οι μονάδες που θα αφαιρούνται για κάθε εσφαλμένη απάντηση να είναι λιγότερες από αυτές που δίνονται για κάθε ορθή.
Φυσικά δεν είναι απαραίτητο όλες οι επιλογές να αξίζουν τον ίδιο αριθμό μονάδων. Αυτός -σε όλες τις περιπτώσεις- μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τη βαρύτητα της κάθε επιλογής.


ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

Τα θέματα “Σωστό/Λάθος” μοιάζουν πολύ με τα “Πολλαπλών Επιλογών”, αλλά έχουν τις εξής διαφορές:

  • Συνήθως δεν απαιτείται εκφώνηση (αν και δίνεται αυτή η δυνατότητα).
  • Κάθε επιλογή δεν έχει 2 καταστάσεις (Επιλέχθηκε / Δεν επιλέχθηκε), αλλά 3 καταστάσεις: Σωστό / Λάθος / Δεν απαντήθηκε.

Και στα θέματα αυτά (όπως και στα “Πολλαπλών Επιλογών”) προτείνεται η χρήση αρνητικής βαθμολόγησης, σε περίπτωση που δεν θέλουμε να κερδίζονται μονάδες αν κάποιος επιλέξει “στα τυφλά” σε όλα “Σωστό” ή σε όλα “Λάθος”.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ

Κάθε προς-συμπλήρωση κενό μπορεί να έχει οσεσδήποτε και οποιεσδήποτε επιλογές.

Παράδειγμα απλής χρήσης:

Για τις τεχνικές βαθμολόγησης των επιλογών ενός κενού ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για το θέμα “Απλής Επιλογής”, αφού η πτυσσόμενη λίστα κάθε κενού επιτρέπει την επιλογή μόνο ενός στοιχείου.
Συνεπώς και εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφοροποιημένη βαρύτητα, αρνητική βαθμολογία, συνάφεια απαντήσεων, κλπ.


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ

Σε αυτά τα θέματα πρέπει να αντιστοιχηθούν τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα στοιχεία της δεξιάς στήλης.
Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά το πλήθος των στοιχείων των 2 στηλών (δεν πρέπει να είναι απαραίτητα το ίδιο), ενώ κάποια στοιχεία μπορούν να αντιστοιχούν είτε σε περισσότερα από ένα, είτε σε κανένα άλλο στοιχείο.

Παράδειγμα απλής χρήσης:

Στο παραπάνω απλό παράδειγμα, οι συνολικές μονάδες του θέματος είναι 4 x 2 = 8. Κάθε σωστή αντιστοίχηση δίνει 2 μονάδες, ενώ κάθε λάθος αντιστοίχηση δεν δίνει καθόλου μονάδες.
Φυσικά και εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφοροποιημένη βαρύτητα, αρνητική βαθμολογία, συνάφεια απαντήσεων, κλπ.


ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το “Ελεύθερο Περιεχόμενο” δεν είναι προς-εξέταση θέμα, αλλά αποτελεί έναν τρόπο να προσθέσετε πληροφορίες στη σελίδα των θεμάτων. Κάποιες χρήσεις του θα μπορούσαν να είναι:

  • Τοποθέτηση πριν από τα θέματα για αναγραφή πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση.
  • Τοποθέτηση ανάμεσα στα θέματα για τη σαφή οριοθέτηση διαφορετικών ενοτήτων της αξιολόγησης.
  • κ.α.
< Προηγούμενο: Χαρακτηριστικά
Αξιολογητής – Τεχνικές Βαθμολόγησης
Επόμενο: Επίδειξη >