Αξιολογητής – Χαρακτηριστικά


Αξιολογητής
Χαρακτηριστικά

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το σύστημα βαθμολόγησης του “Αξιολογητή” βασίζεται στο πρότυπο διακομιστή/πελάτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 1. Ο εξεταζόμενος εισάγει τις απαντήσεις στον υπολογιστή του.
 2. Οι απαντήσεις αποστέλλονται στο διακομιστή όπου και βαθμολογούνται.
 3. Τα αποτελέσματα επιστρέφονται στον υπολογιστή του εξεταζόμενου.

Με τη μέθοδο αυτή οι σωστές απαντήσεις δεν αποθηκεύονται ποτέ στον υπολογιστή του εξεταζόμενου, άρα -σε αντίθεση με άλλες τεχνικές βαθμολόγησης- δεν είναι δυνατόν να τις ανασύρει εξετάζοντας των κώδικα της σελίδας της αξιολόγησης.
Δεν απαιτείται η ύπαρξη βάσης δεδομένων στο διακομιστή, ενώ το μόνο προαπαιτούμενο είναι η υποστήριξη από αυτόν της γλώσσας PHP, κάτι που ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών διακομιστών.
Η μόνη παρέμβαση που θα κάνει ο “Αξιολογητής” στο διακομιστή είναι η αποστολή ενός φακέλου με τα απαραίτητα για την αξιολόγηση αρχεία (βλ. παρακάτω “ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ”).


ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για το σχεδιασμό των θεμάτων ακολουθήθηκε μια προσέγγιση που δίνει στον δημιουργό της αξιολόγησης απόλυτη ελευθερία όσον αφορά το σύστημα βαθμολόγησης.
Κάθε δυνατή επιλογή ενός θέματος συνοδεύεται από 3 στοιχεία ελέγχου:

 • Το (πράσινο) πλαίσιο καθορισμού των μονάδων σε περίπτωση επιτυχημένης απάντησης.
 • Το (κόκκινο) πλαίσιο καθορισμού των μονάδων σε περίπτωση αποτυχημένης απάντησης.
 • Το πλαίσιο καθορισμού της ορθότητας της επιλογής (το εικονίδιο με το χεράκι).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα Τεχνικές βαθμολόγησης.


Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κάθε εκφώνηση και κάθε επιλογή θέματος μπορεί να περιέχει οτιδήποτε είναι δυνατό να εισαχθεί σε ιστοσελίδα, όπως μορφοποιημένο κείμενο, εικόνες, βίντεο, μουσική, προσομοιώσεις Java, κ.λπ.
Την εισαγωγή αυτών των αντικειμένων αλλά και τη διαμόρφωσή τους διευκολύνει ο ενσωματωμένος επεξεργαστής περιεχομένου:

Αν έχετε, έστω και στοιχειώδεις, γνώσεις σχετικά με τη γλώσσα περιγραφής ιστοσελίδων “HTML” και θέλετε να εισάγετε αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη του επεξεργαστή, αρκεί να επιλέξετε την καρτέλα “Κώδικας” και να προσθέσετε εκεί τα απαιτούμενα στοιχεία.
Στην καρτέλα “Προεπισκόπηση” θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την τελική μορφή του περιεχομένου σας.

Για παράδειγμα, για να ενσωματώσουμε σε μια αξιολόγηση ένα βίντεο του YouTube, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 1. Επισκεπτόμαστε τη σελίδα του βίντεο στο YouTube.
 2. Επιλέγουμε το πλήκτρο “Αποστολή” και μετά το πλήκτρο “Ενσωμάτωση”.
 3. Αντιγράφουμε των κώδικα που μας δίνει και τον επικολλούμε στην καρτέλα “Κώδικας”.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

Αφού ολοκληρώσετε τα θέματα, ο “Αξιολογητής” θα αναλάβει να τα μεταφορτώσει στο διακομιστή της επιλογής σας, ώστε να είναι διαθέσιμα -μέσω Διαδικτύου- στους εξεταζόμενους.

Στο παραπάνω παράδειγμα η αξιολόγηση μεταφορτώνεται στο διακομιστή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (αυτόν που εξυπηρετεί τους χρήστες της Πιερίας) users.pie.sch.gr, στο λογαριασμό του χρήστη johndoe, στο φάκελο exams.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, οι εξεταζόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη αξιολόγηση μέσω της διεύθυνσης: http://users.pie.sch.gr/johndoe/exams
Εάν προτιμάτε να μεταφορτώσετε την αξιολόγηση με άλλο τρόπο, μπορείτε να αποθηκεύσετε τοπικά τον παραγόμενο φάκελο, μέσω της επιλογής “Σύνθεση -> Αποθήκευση”. Ο φάκελος που θα δημιουργηθεί θα περιέχει όλα τα απαραίτητα για τη δημοσίευση της αξιολόγησης αρχεία.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ E-MAIL

Υπάρχει η δυνατότητα η βαθμολογία κάθε εξεταζόμενου να αποστέλλεται αυτόματα σε διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο δημιουργός της αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι είτε ανώνυμα, είτε επώνυμα εφόσον ενεργοποιηθεί η επιλογή “Πεδίο στοιχείων εξεταζόμενου”.


ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε η αξιολόγηση να είναι προσβάσιμη μόνο σε εξεταζόμενους της επιλογής σας, υποστηρίζονται δύο (ανεξάρτητα μεταξύ τους) είδη προστασίας:

 • Κλείδωμα της αξιολόγησης, ώστε να μην μπορεί κάποιος να δει τα θέματα χωρίς τον απαιτούμενο “κωδικό εξέτασης”.
 • Κλείδωμα της βαθμολογίας, ώστε να μην μπορεί κάποιος να βαθμολογηθεί χωρίς τον απαιτούμενο “κωδικό βαθμολόγησης”.
< Προηγούμενο: Γενικά
Αξιολογητής – Χαρακτηριστικά
Επόμενο: Τεχνικές βαθμολόγησης >