Ασκησιολόγιο ΓλωσσοΜάθειας
https://spinet.gr/glossomatheia/programs/

Επαναληπτικές Ημερήσιο - Θέμα 2Β
https://spinet.gr/glossomatheia/programs/viewtopic.php?f=39&t=677
Σελίδα 1 από 1

Συγγραφέας:  ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ [ Δευτ 28 Ιούλ 2008 12:46 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Επαναληπτικές Ημερήσιο - Θέμα 2Β

Syntax: [ Download ] [ Hide ]
! =============================================================================
! ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΙOYΛIΟΣ 2008 - ΘΕΜΑ 2B
! =============================================================================
! Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα αληθείας.
!
!  *========*========*=====================*=================================*
!  |   Α    |    Β   | (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Β) | ((ΟΧΙ Α)ΚΑΙ Β) Ή (Α ΚΑΙ (ΟΧΙ Β))|
!  *========*========*=====================*=================================*
!  | Ψευδής | Ψευδής |                     |                                 |
!  *--------*--------*---------------------*---------------------------------*
!  | Ψευδής | Αληθής |                     |                                 |
!  *--------*--------*---------------------*---------------------------------*
!  | Αληθής | Ψευδής |                     |                                 |
!  *--------*--------*---------------------*---------------------------------*
!  | Αληθής | Αληθής |                     |                                 |
!  *========*========*=====================*=================================*
! =============================================================================

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΗΜ_2008_07_2B
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΛΟΓΙΚΕΣ : a1 , b1 , c1 , d1 , a2 , b2 , c2 , d2 , a3 , b3 , c3 , d3 , a4 , b4 , c4 , d4
ΑΡΧΗ
  a1 <-- ΨΕΥΔΗΣ
  b1 <-- ΨΕΥΔΗΣ
  c1 <-- (ΟΧΙ a1) ΚΑΙ (ΟΧΙ b1)
  d1 <-- ((ΟΧΙ a1)ΚΑΙ b1) ή  (a1 ΚΑΙ (ΟΧΙ b1))

  a2 <-- ΨΕΥΔΗΣ
  b2 <-- ΑΛΗΘΗΣ
  c2 <-- (ΟΧΙ a2) ΚΑΙ (ΟΧΙ b2)
  d2 <-- ((ΟΧΙ a2)ΚΑΙ b2) ή (a2 ΚΑΙ (ΟΧΙ b2))

  a3 <-- ΑΛΗΘΗΣ
  b3 <-- ΨΕΥΔΗΣ
  c3 <-- (ΟΧΙ a3) ΚΑΙ (ΟΧΙ b3)
  d3 <-- ((ΟΧΙ a3)ΚΑΙ b3) ή (a3 ΚΑΙ (ΟΧΙ b3))

  a4 <-- ΑΛΗΘΗΣ
  b4 <-- ΑΛΗΘΗΣ
  c4 <-- (ΟΧΙ a4) ΚΑΙ (ΟΧΙ b4)
  d4 <-- ((ΟΧΙ a4)ΚΑΙ b4) ή (a4 ΚΑΙ (ΟΧΙ b4))

  ΓΡΑΨΕ '*========*========*=====================*=================================*'
  ΓΡΑΨΕ '|   Α    |    Β   | (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ (ΟΧΙ Β) | ((ΟΧΙ Α)ΚΑΙ Β) Ή (Α ΚΑΙ (ΟΧΙ Β))|'
  ΓΡΑΨΕ '*========*========*=====================*=================================*'
  ΓΡΑΨΕ '|',a1,'|',b1,'|       ' , c1 , '      |             ' , d1 , '            |'
  ΓΡΑΨΕ '*--------*--------*---------------------*---------------------------------*'
  ΓΡΑΨΕ '|',a2,'|',b2,'|       ' , c2 , '      |             ' , d2 , '            |'
  ΓΡΑΨΕ '*--------*--------*---------------------*---------------------------------*'
  ΓΡΑΨΕ '|',a3,'|',b3,'|       ' , c3 , '      |             ' , d3 , '            |'
  ΓΡΑΨΕ '*--------*--------*---------------------*---------------------------------*'
  ΓΡΑΨΕ '|',a4,'|',b4,'|       ' , c4 , '      |             ' , d4 , '            |'
  ΓΡΑΨΕ '*========*========*=====================*=================================*'

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 

Σελίδα 1 από 1 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/