Ασκησιολόγιο ΓλωσσοΜάθειας
https://spinet.gr/glossomatheia/programs/

Εσπερινό - Θέμα 4
https://spinet.gr/glossomatheia/programs/viewtopic.php?f=39&t=673
Σελίδα 1 από 1

Συγγραφέας:  ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ [ Δευτ 28 Ιούλ 2008 12:42 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Εσπερινό - Θέμα 4

Syntax: [ Download ] [ Hide ]
! ===============================================================================================
! ΕΣΠΕΡΙΝΟ - ΜΑΙΟΣ 2008 - ΘΕΜΑ 4
! ===============================================================================================
! Ένας επενδυτής διέθεσε 10.000 € για την αγορά ορισμένων τεμαχίων 10 διαφορετικών μετοχών.
! Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:
!  α. Για καθεμία από τις 10 μετοχές διαβάζει
!     o το όνομα της μετοχής,
!     o το πλήθος των τεμαχίων της μετοχής, που κατέχει ο επενδυτής, ελέγχοντας το πλήθος να
!       είναι θετικός αριθμός,
!       και καταχωρίζει τα δεδομένα αυτά σε σχετικούς πίνακες.
!  β. Για καθεμία από τις 10 μετοχές και για καθεμία από τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της
!     εβδομάδας διαβάζει την τιμή ενός τεμαχίου της μετοχής και την αποθηκεύει σε κατάλληλο
!     πίνακα δύο διαστάσεων, ελέγχοντας η τιμή του τεμαχίου να είναι θετικός αριθμός.
!  γ. Για καθεμία από τις 10 μετοχές υπολογίζει τη μέση εβδομαδιαία τιμή του τεμαχίου της και
!     την αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα.
!  δ. Υπολογίζει και εμφανίζει τη συνολική αξία όλων των τεμαχίων όλων των μετοχών του επενδυτή,
!     την τελευταία ημέρα της εβδομάδας.
!  ε. Υπολογίζει εάν ο επενδυτής στο τέλος της εβδομάδας έχει κέρδος ή ζημία ή καμία μεταβολή σε
!     σχέση με το αρχικό ποσό που διέθεσε, εμφανίζοντας κατάλληλα μηνύματα.
! ===============================================================================================

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ESP_2008_05_4
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ : x[10] , i , j                                        
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : p[10,5] , mo[10] , s
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : name[10]
ΑΡΧΗ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το όνομα της', i , 'μετοχής.'
    ΔΙΑΒΑΣΕ name[i]
    ΓΡΑΨΕ 'Πόσες τέτοιες μετοχές έχεις;'
    ΔΙΑΒΑΣΕ x[i]
    ΟΣΟ x[i] <=0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
      ΓΡΑΨΕ 'Λάθος. Ξαναδώσε'
      ΔΙΑΒΑΣΕ x[i]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την τιμή της μετοχής' , name[i]
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
      ΓΡΑΨΕ 'την' , j , 'μέρα της εβδομάδας.'
      ΔΙΑΒΑΣΕ p[i,j]
      ΟΣΟ p[i,j] <=0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
        ΓΡΑΨΕ 'Λάθος. Ξαναδώσε'
        ΔΙΑΒΑΣΕ p[i,j]
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    s <-- 0
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
      s <-- s + p[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    mo[i] <-- s/5
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  s <-- 0                           ! ή αφού έχουμε βρεί τη μέση τιμή
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10              ! -------------------------------
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5             ! s <-- 0
      s <-- s + p[i,j]*x[i]         ! ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ                !   s <-- s + x[i]*mo[i]*5
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ                  ! ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ 'Συνολική αξία χαρτοφυλακίου μετοχών =' , s

  ΑΝ s > 10000 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Κέρδος' , s-1000 , 'ευρώ.'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ s < 10000 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Ζημιά' , 10000- s , 'ευρώ.'
  ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ 'Καμμία μεταβολή.'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 

Σελίδα 1 από 1 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/