Ασκησιολόγιο ΓλωσσοΜάθειας
https://spinet.gr/glossomatheia/programs/

Προσομοίωση - Θέμα 2β
https://spinet.gr/glossomatheia/programs/viewtopic.php?f=39&t=661
Σελίδα 1 από 1

Συγγραφέας:  ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ [ Παρ 25 Ιούλ 2008 10:30 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Προσομοίωση - Θέμα 2β

Syntax: [ Download ] [ Hide ]
! ====================================================================
!  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 2008 - ΘΕΜΑ 2B
! ====================================================================
!  Δίνεται πίνακας ακεραίων Α με τις εξής τιμές : 3 , 1 , 6 , 15 , 12
!  και το ακόλουθο τμήμα αλγορίθμου:
!
!    κ <-- 0
!    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!      flag <-- ψευδής
!      ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
!         ΑΝ Α[i] > Α[i+1] ΤΟΤΕ
!            προσ <-- Α[i]
!            Α[i] <-- Α[i+1]
!            Α[i+1] <-- προσ
!            flag <-- αληθής
!            κ <-- κ + 1
!         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
!      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ flag = ψευδής
!
!  α) Να γράψετε στο τετράδιο σας τις τιμές του πίνακα που θα προκύψουν
!     μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου.
!  β) Τι εκφράζει η τιμή της μεταβλητής κ;
!
! ====================================================================

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PR_08_2B
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ : a[5] , προσ , κ , i
  ΛΟΓΙΚΕΣ : flag
ΑΡΧΗ
  a[1] <-- 3
  a[2] <-- 1
  a[3] <-- 6
  a[4] <-- 15
  a[5] <-- 12
  κ <-- 0
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    flag <-- ψευδής
    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
      ΑΝ a[i] > a[i+1] ΤΟΤΕ
        προσ <-- a[i]
        a[i] <-- a[i+1]
        a[i+1] <-- προσ
        flag <-- αληθής
        κ <-- κ + 1
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ flag = ψευδής

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
    ΓΡΑΨΕ a[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ 'Αριθμός εναλλαγής περιεχομένων θέσεων πίνακα κ =', κ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 

Σελίδα 1 από 1 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/